Where’s Wallace: The Wire Version of Where’s Waldo?

Milujte to toľko!. Kde je Wallace je v podstate stránka od aho kde je Waldo (kde je Wally pre každého nie v Severnej Amerike) knihu vyplnenú všetkými znakmi z Wire - commercial real estate appraisal cost. . C oncept bol vytvorený pre Ringer pomocou Shea Serrano  s ilustrácií Brenna Thummler .