Nová séria obrazov Vancouver-umelec. Scott Sueme (predtým vystupoval tu ) - polyester jersey meterware. Pozrite si ďalšie obrázky z "Domov"?.